Vores kirke

Kirkens historie

De fleste synes at det er usædvanligt for en kirke at være lyserød. Men på Falster og Lolland er Tingsted kun en blandt flere kirker, der er lyserøde. Den røde skala strækker sig fra det mørkerøde i Nørre Alslev til det jordbæris-lyserøde i Aastrup, og her befinder Tingsted sig nogenlunde midt imellem.

Tilsyneladende har kirken haft den lyserøde farve i århundreder, da tjæren på soklen dækker over mange lag lyserød kalk. Dybt inde findes et mørkere rødt lag.

Navnet ‘Tingsted’ fortæller os at der fra gammel tid har været afholdt ting her, dvs. der har været retsmøder og domsfældelse på tingstedet lige vest for kirken. Der blev afholdt landsting her i 1511 og året efter var Kong Hans tilstede ved en undersøgelse af en strid mellem lensmand og biskop. Kirken var også ramme om Kristoffer 2.’s forlig med marsk Ludvig Eberstein i 1325.

Kirken er bygget i romansk stil omkring 1190, og bestod da af skib, kor og apsis. Senere er tilføjet et sengotisk (dvs. omkring år 1500) tårn og våbenhus. Det hele bygget af utilhuggede og kløvede kampesten samt kridt. Udvendigt ses nogle af de oprindelige højtsiddende vinduer i skibet og på apsis. På planen ovenfor kan de også anes.

I sengotisk tid har kirken fået hvælvinger, i stedet for det oprindelige flade træloft. De gamle vinduer sad da i vejen og blev tilmurede, og man fik nye og større vinduesåbninger, der passede til hvælvenes placering.

Planen er målt af B. Cock-Clausen i 1942.