Ungdomskor

Vi er så heldige at der må være 10 syngende børn i Musiklokalet, derfor kan vi gå i gang. MEN… også derfor åbnes der pt. ikke for nye optag i korene. Men man kan komme på venteliste 🙂 Hvis man vil på venteliste, så skriv til Lene, korleder på: organisten@tingstedkirke.dk

Ungdomskoret består af piger og drenge fra 5. klasse.  Her synger vi et bredt repertoire af sange og salmer, også på engelsk. Ungerne lærer at holde en overstemme, vi arbejder med klang og fornuftig stemmebrug.

Der indgår basal nodelære og i starten af korprøven synger Ungdomskoret sammen med Børnekoret, hvorefter de arbejder videre alene på deres eget repertoire.

Ungdomskoret synger jævnligt til gudstjeneste i Tingsted Kirke, hvor de har forberedt søndagens salmer samt nogle sange, som de synger alene. Der er både piger og drenge i Ungdomskoret.

Vi laver to årlige koncerter , en julekoncert med Luciaoptog og en sommerkoncert, hvor alle kirkens tre kor synger både sammen og hver for sig.

Tingsted Kirkes Ungdomskor øver på onsdage 15:45-16:45 på Nordbyskolen. Koret ledes af organist og korleder Lene Langballe.