TAK – på SOS-barn Sinas vegne

– for ethvert bidrag ved kirkegårdsvandring og høstgudstjeneste i Tingsted Kirke.
Der er i alt kommet kr.1.640,- ind til det gode formål, hvor kirken (via SOS Børnebyerne) støtter Sinas liv og uddannelse.
Så selv om der – af corona-grunde – ikke var høstauktion i år, kom der (især takket være mobilepay😉) altså alligevel et pænt beløb ind, faktisk kun ca.150kr. mindre end i 2019, hvor vi havde auktion.