Sogneudflugten

Den planlagte sogneudflugt den 13. juni er p.gr. af coronarestriktioner sat i bero.