Så blev de unge konfirmeret!

Kirken var pyntet til fest i anledning af konfirmationerne.

Tak til alle de involverede!