Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 9. juni kl. 19 i Tingsted præstegård

Tilstede: Jeppe Sørensen, Marianne Olsen, Steen Henriksen, Ole Olsen, Niels Erik Andersen, Tine Sejr Larsen, Anne-Marie Skriver, Lisbeth Hansen og Ingelise Slente

Referent: Anne-Marie Skriver

Dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat og nærværende dagsorden.
  Referat og dagsorden godkendt.
 2. Orienteringspunkter
  • Renovering af knæfald kan først igangsættes efter konfirmationerne i august.
  • Der bliver udsendt flere informationsbreve til nybagte forældre omkring dåb og kirkeliv.
  • Præsten opfordrede menighedsrådet til mere deling af opslag på SoMe.
  • Børne og ungdomskor har fået tildelt lokale på Nordbyskolen.
  • Niels Erik Andersen og Steen Henriksen er delegerede ved landsmødet i Nyborg.
  • Håndværkere til præstegården er bestilt, til udbedring af de ting der blev fundet på synet.

2.a. Medlem af menighedsråd ønsker at udtræde
Erik Kjørup Andersen ønsker at udtræde af menighedsrådet, hvilket er godkendt. Se bilag

2.b Første stedfortræder indtræder
Marianne Olsen indtræder i menighedsrådet pr. juni 2021.

 1. Medarbejdersituationen og græsslåning.
  Pr. juni er Rushdi ansat som gravermedhjælper.
  Falsters Haveservice slår græs i præstegårdshaven i juni måned.
  Der indkøbes ny græsslåmaskine med rive til præstegårdshaven og kirkegård.
  Herefter overtager graver/gravermedhjælper igen græsslåning i præstegårdshaven.

Indkøb af hækklipper udskydes.

 1. Hvordan vi kommer videre med bedre belysning, evt. ekskursion for at se eksempler.
  Punktet tages op næste gang. Arkitekter og belysningsfirmaer kontaktes.
 2. Fælles drøftelse af persondataforordningen.
  Punktet og især håndtering af it-skrivebordet og mails der indkommer på ”skrivebordet” blev drøftet.
  Er man i tvivl kontaktes Serena, Steen eller Tine for vejledning.
 3. Placering af gravsten fra hjemfaldne gravsteder.
  Hjemfaldne gravsten anvendes til anlæg med stauder, og store gravsten sættes ved til lapidariet.
 4. Budget til endelig godkendelse.
  Budget blev gennemgået og afleveret påstemplet:
  Tingsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 44732416, Budget 2022, Bidrag budget afleveret
  d. 09-06-2021 22:03.
  Behandling af punktet blev afsluttet 22:05
 5. Nabo kontaktes vedr. reetablering på sydsiden af foldene.

Skel skal berigtiges og reetableres senest 31-12-2021.

 1. Eventuelt