Referat af menighedsrådsmøde afholdt tirsdag den 20. april 2021

Tilstede: Jeppe Sørensen, Ingelise Slente, Linda Morgan-Fisher, Ole Olsen, Erik Kjørup Andersen, Niels Erik Andersen, Lisbeth Hansen, Steen Henriksen og Anne-Marie Skriver

Referent: Anne-Marie Skriver

Dagsorden:

 1. Godkendelse af nærværende dagsorden samt referat af marts mødet.

Referater fra de sidste møder godkendt og underskrevet.

 • Orienteringspunkter.
 • Kalkning af kirken sker denne sommer.
 • Syn 19. maj
 • Der skal fokus på at få information ud til familier hvis børn i sognet ikke er døbt p.g.a. Corona.
 • Nye retningslinjer træder i kraft 21. april. Der må være 46 personer i kirken. Man må synge og holde nadver igen. Dette bør der informeres om på hjemmesiden.
 • Præstesekretær skal på kursus, i juni. Udgifter dækkes af Nr. Alslev og Tingsted sogn.
 • Ansættelse af gravermedhjælper.

Det har været nødvendigt at søge ny gravermedhjælper, da den første sagde fra. 

Ny medhjælper er ansat på 30 timer fra 20.april.

 • Kvartalsrapport gennemgås for godkendelse.

Kvartalsrapport blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

 • Konsulentrunde – belysning og tæppe inden for knæfald.

Stiftet kunne efter indhentning af råd ikke godkende vores belysningsprojekt. Den 10. maj er der konsulentrunde, hvor de kommer til Tingsted kirke for drøftelse af belysning.

Knæfaldsansøgning kunne stiftet godkende. Tæppet til knæfaldet ønsker man skal designes så det passer til det øvrige interiør.

 • Træring til døbefont nyetableret.

Træring er godkendt.

 • Ønsker til budget 22. Rammen er udmeldt 1.598000 kr.

Budget blev gennemgået. Ønske om ny plænetraktor til præstegården blev tilføjet.

 • Udskiftning af kirke-pc, herunder også internetforbindelsen.

Menighedsrådet godkendte indkøb af ny bærbar computer, inkl. docking, station til præsten. Pris på ny computer til sekretær undersøges og godkendes ved næste møde.

 • Evt.