Påske i Tingsted kirke 2020

Bibelfortællingerne, der knytter sig til ”den stille uge” og påskedagene, rummer et særligt drama: Jesus modtages i Jerusalem under hyldestråb og grønne palmeblade. Han fejrer det jødiske påskemåltid med sine disciple torsdag aften. Måltidet bliver samtidig den første kristne nadver pga. korsfæstelsen om fredagen. Lørdagen er den mest stille lørdag i kirkeåret, før påsken rigtigt begynder søndag morgen og varer helt frem til pinse. Påskens særlige drama – fra dybeste fortvivlelse og død, til højeste glæde og liv – finder på en måde også sted i det enkelte menneske: Hver for sig mærker vi kødets dødelighed, men i levende fællesskaber og møder udvides vores horisont i retning af kødets opstandelse.

 

Søndag 5. april kl. 10.00 PalmesøndagFamiliegudstjeneste
Familiegudstjeneste med festlig palmemarch, hvor alle børn kan være med.
Minikonfirmanderne opfører et påskespil, og Børnekor og Ungdomskor medvirker.

 

Torsdag 9. april kl. 16.00 Skærtorsdag
Musikgudstjeneste med kormusik. Sakskøbing Kirkes Pigekor medvirker med to voksne solister: Henriette Marqvorsen, sopran, og Niels Marqvorsen, tenor.  Pigekorets vokalensemble cantAnima medvirker også.
Sakskøbing Kirkes organist Flemming Chr. Hansen spiller musik skrevet til den katolske festdag Corpus Christi eller Kristi legemsfest.

Fredag 10. april kl. 10.00 Langfredag
Liturgisk gudstjeneste uden prædiken. Ungdoms- og Voksenkor medvirker.


Søndag 12. april kl. 10.00 Påskedag
I år er teksten Matthæus’ heftige beretning, hvor opstandelsen virkelig ses og høres. Vi synger ”Krist stod op af døde” så det kan høres, og så det mærkes, at vi lever og at vi fejrer påske i den ufattelige tro, at heller ikke vores død bliver det sidste der er at sige.
Hele ”treenigheden” af kirkens kor medvirker, børne-, ungdoms- og voksen- 😀

Mandag 13. april kl. 10.00 2. påskedag
Påsken fortsætter med en beretning mere fra gravhaven søndag morgen, nu fortalt gennem den dybt sørgende Maria Magdalene, som den opstandne Jesus kommer hen til.