Orienteringsmøde den 18. august kl. 19.00 i Nordbyskolen

Kom og hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde!

Dagsorden 

  1. Velkomst ved menighedsrådet
  2. Valg af dirigent (der foreslås sognepræsten, NB! FØDT medlem af menighedsrådet)
  3. Orientering om arbejdet i forløbne funktionsperiode og om kommende opgaver
  4. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg og debat.
  5. Seneste års regnskab og det kommende års budget.
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling/valgforsamling (og om muligheden for at udløse afstemningsvalg)
  7. Oplysning om antallet af kandidater der skal vælges til menighedsrådet (7 valgte medlemmer, 3 suppleanter)
  8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og suppleanter på valgforsamling om 4 uger…