Nyt hold til babysalmesang!

NYT HOLD STARTER DEN 16. april.

Torsdage mellem 11:00-12:00 i Tingsted kirke.

16., 23., og 30. april. 7., 14. og 28. maj. (Kr. Himmelfart – FRI)

Er du interesseret eller kender du nogen der kan være?

Vil du vide mere om det, kan du hente en brochure i kirken eller kontakte sognepræsten.

Tilmelding til præstesekretæren på sega@km.dk. Tilmeldingsfrist tirsdag den 7. april.