Minikonfirmander

 

 

Efter en lang skoledag kan det være rart med lidt luftforandring. En sådan luftforandring tilbyder Tingsted Kirke børn på 3. klassetrin, de dage, hvor der er Minikonfirmand. Minikonfirmander lærer noget om kristendommen gennem leg, tegning, sang og musik. De bliver – 4 år før konfirmationsalderen – fortrolige med kirkens særlige univers, hvor den fælles undren er udgangspunktet, og de helt store spørgsmål kan blive vendt og drejet. Bibelfortællinger indgår, ikke som færdige svar eller love og regler, men som håndbog for vores fælles undren over livet, døden og skaberværket.

I skoleåret 2020-2021 har det – pga. corona-restriktioner – desværre ikke været muligt at gennemføre minikonfirmandforløbet ☹️. Vi må derfor også undvære den festlige medvirken af børn ved den traditionelle Palmesøndags gudstjeneste i Tingsted Kirke, i 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede

med venlig hilsen Jeppe sognepræst