Minikonfirmander

 

Efter en lang skoledag kan det være rart med lidt luftforandring. En sådan luftforandring tilbyder Tingsted Kirke børn på 3. klassetrin, de torsdage, hvor der er Minikonfirmand. Minikonfirmander lærer noget om kristendommen gennem leg, tegning, sang og musik. De bliver – 4 år før konfirmationsalderen – fortrolige med kirkens særlige univers, hvor den fælles undren er udgangspunktet, og de helt store spørgsmål kan blive vendt og drejet. Bibelfortællinger indgår, ikke som færdige svar eller love og regler, men som håndbog for vores fælles undren over livet, døden og skaberværket.

I skoleåret 2019-2020 er der to forløb, ét op til jul, og ét op til påske, og man må meget gerne deltage i begge 😊   Til hver af højtiderne slutter forløbet med, at vi arbejder sammen om en familiegudstjeneste i Tingsted Kirke.

Går man på Nordbyskolen, får man automatisk nærmere besked i begyndelsen af skoleåret; men går man på en anden skole, skal man selv kontakte sognepræsten, hvis man ønsker at deltage. Går man på Nordbyskolen og i starten af oktober ikke har fået brev, kan man skrive til præstesekretæren: sega@km.dk

Menighedsrådet sørger for buskørsel mellem Nordbyskolen og Tingsted præstegård. Bussen kører 13.50 fra skolen og kl. 15.15 retur til skolen.

De to Minikonfirmandforløb:

  • Efterårets minikonfirmandforløb begynder torsdag den 4. oktober og slutter søndag 1. december, 1. søndag i advent, med en familiegudstjeneste og et lille krybbespil i Tingsted Kirke kl. 10.
  • Forårets minikonfirmandforløb begynder torsdag 27. februar og slutter 5. april, Palmesøndag, med familiegudstjeneste og påskespil, også i Tingsted Kirke kl. 10.

På glædeligt gensyn, med venlig hilsen Jeppe sognepræst

TILMELDING:

Skriv til præstesekretær Serena Gallacher på sega@km.dk, hvilke(t) hold jeres barn ønsker at deltage på. Skriv ”Efterår”, ”Forår” eller ”Begge”. NB: Skriv derudover kun barnets navn og evt. klasse i mailen. I emnefeltet skriv venligst Minikonfirmand 2019/2020.