Minikonfirmander starter den 6. september

Selv efter en lang skoledag kan det være rart at opleve noget helt andet, et helt andet sted. Minikonfirmand i Tingsted præstegård er sådan et tilbud til de der går i 3. klasse.
Bussen kører fra Nordbyskolen kl. 14.35 og fra Tingsted præstegård kl. 16.00.
Går man på Nordbyskolen får man automatisk nærmere besked, men går på en anden skole, skal man selv kontakte sognepræsten, hvis man ønsker at deltage.
Går man på Nordbyskolen og ikke har fået brev, kan man skrive til præstesekretæren: sega@mail.dk.