Mens vi venter på udklækning…

Påskeæg er et symbol på håb. Æg kan ligge godt gemt, og de kan være længe om at udklække. Gud findes, selv om vi måske synes, vi ikke finder ”ham”, når vi søger. Måske søger vi de forkerte steder?

Corona-tiden kan føles som en rugetid, før ægget udklækkes, et påskeæg lig med den tilværelse vi synes vi kendte så godt fra før; én mange søger med længsel. Men Gud findes ikke kun i en udfoldet tilværelse, lige så meget i håbet om liv. Vi kan ikke tåle alt; men vi kan lære tålmodighed, måske af de syge, af deres pårørende som må undvære den velkendte favn og hånd, forhåbentlig ikke på lige så ubestemt tid, som de restriktioner, der mere eller mindre gælder hele verden, kommer til at vare…

I sådan en tid melder mange af de store spørgsmål sig. Derfor er her et link til prædikeklumme og bibeltekster til eftertanke og fordybelse

Tingsted Kirkes rum tillader i øjeblikket plads til 24 deltagere, ved gudstjenester og kirkelige handlinger. I øvrigt gælder den generelle forsamlingsgrænse. Tallet 24 er fremkommet ved en beregning af kirkens gulvareal, som så divideres med den faktor 7½, kirkeministeriet i øjeblikket har som minimumsgrænse i antal m2 pr. person. Tidligere var det blot 2 m2 pr. person (4 m2 ved sang).

Kirken er åben og kan altid søges

I en tid, hvor meget lukker ned, er der brug for en åben kirke. Den er det eneste hus, i ethvert sogn i Danmark (og Nykøbing har endda tre!), hvor tro, håb og kærlighed for alvor kan få luft under vingerne. Der er ingen tvang om kirkegang, og forståeligt nok holder mange sig på afstand, indtil det hele virker mindre risikabelt. Vi tør heller ikke i kirken f.eks. gennemføre altergang for tiden. Hvornår tiden er moden til, at vi igen må komme hinanden ved, også fysisk, tør ingen spå om; men sikkert er det, at kirken har brug for alles opbakning (også dem, der ikke sætter deres fod her), opbakning til at den er et livsnødvendigt ”hus” at have i hvert eneste sogn.

Sogn kommer af ordet ”søge” (det er det område, man geografisk søger til kirke), og hvor er vi gode til at søge på nettet, men måske mindre flittige til at søge Gud. Måske fordi vi helst ikke lader os finde, men hellere bliver i gamle vaner, i mørket, for at lyset ikke skal afsløre os. Corona-tidens restriktive livsudfoldelse, kan avle en tristesse, et vemod, der bliver til en dårlig vane, sådan at vi helt glemmer, at vi stadigvæk er her – og at vi er her for hinanden. Gud er én, der søger og finder, og jeg stoler på, at Han ikke giver op, men bliver ved med at søge og finde os, sådan at vi finder os selv i hinandens kærlige – om end for tiden, med mange mennesker virtuelle – favntag og håndtryk.

 En anderledes jul?

En landsdækkende anbefaling, der kom sent Lillejuleaften, gjorde, at præst og menighedsråd her hos os aflyste alle julens gudstjenester til og med søndag 3. januar. Kirkelige handlinger som f.eks. begravelse/bisættelse kunne stadig gennemføres, under gældende restriktioner naturligvis.

Juleaftens gudstjenester ville ikke have været nær så velbesøgt som normalt, med de restriktioner der allerede gjaldt da. Udfordringen her i Tingsted Kirke var, at gudstjenesterne lå tidsmæssigt tæt, så vi dårligt kunne sikre en ordentlig udluftning indimellem, og vi så ud til helt at måtte undvære salmesang. For tiden synger kirkesangeren solo på de fællessalmer, der trods alt skal være, for at man som kirkegænger kan leve med i gudstjenesten, også selv om man højst kan nynne med (bag det mundbind/visir, som i øvrigt bæres ved ind- og udgang).

Juledagene i Danmark var præget af forundring (og måske ligefrem vrede) over, at folkekirken kunne holde åbent, mens resten af samfundet lukkede ned. Med de nye restriktioner er der nu kun plads til en fjerdedel af det antal kirkegængere, der var til jul, med de daværende restriktioner. Trods negativ medieomtale af enkeltepisoder i kirker i Københavns og Roskilde Stifter, hvor kirkegængere skal være blevet smittet, er kirkerne – efter min vurdering, og at dømme efter kirkelivets gang her i Tingsted i januar – ikke det sted i samfundet, risikoen er størst for smitte med virus.