Menighedsrådsvalget 2020

Det nyvalgte menighedsråd har konstitueret sig således:

Formand: Ingelise Slente

Næstformand: Anne Marie Østerholm Skriver

Kasserer: Steen Henriksen

Kontaktperson: Linda Morgan Fisher

Kirkeværge: Niels Erik Andersen

Præstegårdsudvalg: Lisbeth Hansen

Medlem: Erik Kjørup Andersen

Født medlem: sognepræst Jeppe Sørensen

Suppleanter: Marianne Olsen, Lise Ravn, Tine Sejr Larsen

Menighedsrådsvalget 2020

Følgende blev valgt til Tingsted menighedsråd for de næste fire år med start af funktionsperiode 1. søndag i advent.

Menighedsrådsmedlemmer:

Ingelise Slente
Steen Henriksen
Anne-Marie Skriver
Niels Erik Andersen
Linda Morgan-Fisher (nyvalgt)
Lisbeth Hansen
Erik Kjørup Andersen (nyvalgt)

Suppleanter:

Marianne Olsen
Tine Sejr Larsen
Lise Ravn
(alle tre nyvalgt som suppleanter)