Menighedsrådsmøder

Kommende møder – Tingsted præstegård 

 • Tirsdag den 9. november
 • Tirsdag den 7. december

Menighedsrådsmøde tirsdag den 9. nov. 2021 kl. 19.00 i præstegården
-sidste ordinære menighedsrådsmøde i dette kirkeår med konstituering af enkeltmandsposter, hvorfor alle menighedsrådsmedlemmer deltager. Ved evt. afbud skal stedfortræder indkaldes.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af oktobermødet og nærværende dagsorden.
 2. Valg af formand
 3. Valg af næstformand
 4. Valg af kirkeværge
 5. Valg af kasserer
 6. Valg af sekretær
 7. Valg af kontaktperson
 8. Valg af bygningskyndig
 9. Valg af underskriftberettiget
 10. Valg af præstegårdsudvalg
 11. Orienteringspunkter, herunder referat fra medarbejdermødet.
 12. Endelig godkendelse af menighedsrådets personalepolitik.
 13. Prøvemaling af vinduer i præstegårdens sydside.
 14. Køleskab/fryser i præstegården.
 15. Præstegårdens fyr volder igen problemer. Hvem skal servicere det?
 16. Tingsted kirke ”Vejkirke”.
 17. Kirkelige aktiviteter og gudstjenester hen over julen samt publicering heraf.
 18. Eventuelt. Kan vi fastsætte kommende mødedatoer ?