Menighedsrådsmøder

Kommende møder – Tingsted præstegård

  • Onsdag 8 februar møde kl.18:00
  • Tirsdag 7 marts møde kl. 18:00

Årets første menighedsrådsmøde torsdag den 5. januar kl. 18

Mødet er forlagt til Gåbensevej 304 (fordi der skal bruges køkken.)

Dagsorden:

  1. Godkendelse og underskrift af december referatet
  2. Godkendelse af denne dagsorden
  3. Orienteringspunkter
  4. Plan for nærmeste tid
  5. Eventuelt

Næste mødedatoer er fastsat til 8. februar og 7. marts.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 6. december 2022 kl. 18.00 i graverhuset og tidligere: Se referater her.