Menighedsrådsmøder

Kommende møder – Tingsted præstegård

Bemærk at møder er indtil nu kun for menighedsrådsmedlemmer pga. Corona-restriktioner.

 • onsdag den 19. maj, syn kl. 16:00
 • onsdag den 9. juni
 1. Dagsorden 19. maj
  1. Orienteringspunkter, herunder evt. afledte konsekvenser af synet.
  2. Konfirmering af ansættelse af gravermedhjælper.
  3. Indkøb af elektrisk hækklipper og batteri.
  4. Fremtidig placering af gravsten fra hjemfaldne gravsteder – lapidarium.
  5. Genoptagelse af arbejde med forbedring af belysning i kirken.
  6. Genanskaffelse af ituslået lampe i våbenhuset.
  7. Iværksættelse af renoveringen af knæfaldet.
  8. Øget webtilgængelighed (for at alle, f. eks. med synsnedsættelse, kan tilgå hjemmesiden).
  9. Skitse over gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter i sommerperioden.
  10. Hesteholdet på præstegårdsjorden.
  11. Budget 2022. Ønsker/omprioriteringer. Færdigbehandles på junimødet.
  12. Junimødet fremmes en dag til onsdag den 9. juni. De tre stedfortrædere kan her indbydes til introduktion til menighedsrådet og underskrivelse af menighedsrådserklæringen.
  13. Fastsættelse af møder i næste halvår. Kalender.
  14. Deltagelse i årsmødet i menighedsrådsforeningen. Lokalgeneralforsamling den 2. juni.
  15. Eventuelt.