Menighedsrådsmøder

Kommende møder – Tingsted præstegård

Bemærk at møder er indtil nu kun for menighedsrådsmedlemmer pga. Corona-restriktioner.

  • tirsdag den 16. marts
  • tirsdag den 20. april
  • onsdag den 19. maj, syn kl. 16:00
  • torsdag den 10. juni

Møderne begynder kl. 19 hvor ikke andet er nævnt.

Dagsorden til den 16. marts:

1. Godkendelse af sidste referat og denne dagsorden

2. Gennemgang og godkendelse af regnskab for Tingsted kirkekasse 2020

3. Godkendelse af vedtægt for kasserer og instruks for regnskabsfører

4. Orienteringspunkter

5. Aftaler føres til referat vedr.

  • hestehold på de to arealer øst for præstegården
  • ansættelse af gravermedhjælper
  • bortskaffelse af drivhus og hundehus/-gård
  • ansøgt renovering af knæfald og ny og bedre belysning i kirken
  • sikringsskab installeret i kirken

6. Godkendelse af nyt kirkegårdskort indeholdende den ny vestafdeling

7. Vedtagelse af kirkekalkning i forsommeren 2021 evt. efter regning

8. Påsken 2021 i kirken og offentliggørelse af kirkens fejringer

9. Godkendelse af vedtægt for kontaktperson –(på DAP under håndbøger)

10 Evt.

Det nyvalgte menighedsråd har konstitueret sig således:

Formand: Ingelise Slente
Næstformand: Anne Marie Østerholm Skriver
Kasserer: Steen Henriksen
Kontaktperson: Linda Morgan Fisher
Kirkeværge: Niels Erik Andersen
Præstegårdsudvalg: Lisbeth Hansen
Medlem: Erik Kjørup Andersen
Født medlem: sognepræst Jeppe Sørensen
Suppleanter: Marianne Olsen, Lise Ravn, Tine Sejr Larsen

 

2020 – Referater

Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 3. december 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 11. november 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 6. oktober 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 17. september 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 28. maj 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 25. februar 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 16. januar 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 26. november 2019.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 22. oktober 2019.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 19. september 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 14. august 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 13. juni 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 7. maj 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 10. april 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 19. marts 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 26. februar 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 22. januar 2019.

Arkiv

Referater arkiv 2018
Referater arkiv 2017
Referater arkiv 2016
Referater arkiv 2015
Referater arkiv 2014
Referater arkiv 2013
Referater arkiv 2012