Menighedsrådsmøder

Kommende møder – Tingsted præstegård

  • Onsdag 18. maj. (kl. 16 Synsforretning)
  • Tirsdag 21. juni.

BEMÆRK! Alle gange kl. 18.00.

Menighedsrådsmøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 18 – 21 i ”graverhuset” efter syn. 

Dagsorden: 

  1. Godkendelse af sidste referat og denne dagsorden 
  1. Orienteringspunkter, herunder referat af syn, samt energiprisers himmelflugt. 
  1. Kommende budget. Behandling af indkomne ønsker. 
  1. Efterårets aktiviteter og mødedatoer 
  1. Sognetur fredag den 1. juli. Priser og annoncering. 
  1. Eventuelt 

Efter det åbne møde er der et punkt til lukket møde.