Menighedsrådsmøder

Kommende møder – Tingsted præstegård 

 • Torsdag den 16. september – BEMÆRK: kl. 19.45-22.00
 • Tirsdag den 12. oktober
 • Torsdag den 11. november
 • Tirsdag den 7. december

Menighedsrådsmøde i Tingsted præstegård torsdag den 16. september kl. 19.45 – 22.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse/underskrift af sidste referat og godkendelse af dagsorden til dagens møde.
 2. Orienteringspunkter, herunder bl.a. fra mødet vedr. opstilling/valg  til provsti-og stiftsudvalg, hvortil vi opstillede Steen igen, og han er valgt, hvis ikke andre lister kommer.
 3. Opdaterede takster fra provstiet orienteres/drøftes.
 4. Evt. indkøb af nyt og sikret nøgleskab til kirkenøgler.
 5. Evt. indkøb af abonnement på Folketidende til præsteembedet. Årligt 3829 kr.
 6. Drøftelse og evt. vedtagelse af personalepolitik til håndbog for medarbejdere.
 7. Kirkelige aktiviteter i kommende sæson.
 8. Evt.