Menighedsrådsmøder

Kommende møder – Tingsted præstegård

  • 21. september kl. 18:00
  • 13. oktober kl. 18:00
  • 15. november kl. 18:00
  • 6. december kl. 18:00

Menighedsrådsmøde onsdag den 21. september 2022 kl.18 i graverhuset

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat og nærværende dagsorden.

2. Orienteringspunkter.

3. Belysningsforslag til godkendelse og videreformidling.

4. Internetløsning til Tingbanken 27 forelægges til godkendelse.

5. Drøftelse af kirkens kommunikation til sognet.

6. Tilmelding til menighedsrådsforeningens høstfest 28/9, hvortil også personalet er indbudt.

7. Eventuelt.

Menighedsrådsmøde  tirsdag den 23. august kl. 18 i graverhuset og tidligere: Se referater her.