Kirkenyt april-maj 2021

FÆLLESSANGEN er tilbage, halleluja og hosianna i det højeste!
Fra onsdag 21. april 2021 må vi igen synge med, ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Der er ikke længere tidsbegrænsning på 30 minutter for gudstjenester eller andre kirkelige handlinger.
Arealkravet lempes og det betyder, for Tingsted Kirkes vedkommende, 46 personer i kirkerummet, personale fraregnet.

Du kan læse videre på kirkenyt her.

Husk at man kan også hente et papireksemplar i våbenhuset.

Kender du nogle der ikke har internetadgang, og som savner nyt fra Tingsted Kirke, så bed dem kontakte sognepræsten, så de kan komme på vores Kirkenyt-liste og få nyheder og gudstjenestetider til døren med posten…