Kirkegården

Kontakt

Graver
Ole Olsen
E-mail: graveren  tingstedkirke.dk
træffes tirsdag-fredag i arbejdstiden på tlf: 21 62 78 72

Kirkeværge 
Niels Erik Andersen
Gåbensevej 196
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 43 97 96