Kirkegården

Kontakt

Graver
Ole Olsen
E-mail: graveren  tingstedkirke.dk
træffes tirsdag-fredag i arbejdstiden på tlf: 21 62 78 72

Kirkeværge 
Niels Erik Andersen
Gåbensevej 196
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 43 97 96

Sikken en sommer! Normaliteten er ved at indfinde sig igen – nu endelig også i kirkerne. Konfirmanderne kunne lykkeligvis fejre deres store dag sammen med deres familie også i kirken her i september.
Vejret har over sommeren artet sig optimalt for afgrøder i mark og have, også for græs og ukrudt.
Det har været en udfordring på kirkegården, idet vi som også andre brancher kom til at mangle arbejdskraft. Flere ansatte gravermedhjælpere fandt nye jobmuligheder i coronabekæmpelsen.
Vi nåede ind i juni måned, inden vi fik en fast medhjælper, en moden herre fra Syrien, der her fik sit første job i Danmark, og det på et helt andet arbejdsfelt end hans firma i hjemlandet.
Disse forhold er forklaringen på, at kirkegården ikke har været i den pæne stand, som menighedsrådet og ikke mindst graveren på Tingsted kirkegård ønsker og kirkegården er kendt for.
Menighedsrådet