FÆLLESSANGEN er tilbage – Halleluja og hosianna i det højeste!

Fra og med onsdag 21. april 2021 må vi igen synge ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Der er ikke længere tidsbegrænsning på 30 minutter for gudstjenester eller andre kirkelige handlinger.

Arealkravet lempes fra 7,5 m2 pr. person til 4 m2 pr. person*, samt 2 meters afstand under sang.

*det er – for Tingsted Kirkes vedkommende – 46 personer i kirkerummet, personale fraregnet.