Det sker på Nordbyskolen tirsdag den 15. september kl. 19.00.

Nordbyen, Bangsebro, Kraghave, Stubberup, Tåderup, Bruntofte og Tingsted udgør Tingsted sogn, der på baggrund af antallet af folkekirkemedlemmer skal vælge 7 menighedsrådsmedlemmer og suppleanter til at tage vare på kirken og dens opgaver de næste fire år. Sognepræsten er som det ottende medlem født medlem af rådet.

Hvad laver menighedsrådet?

Det skal sørge for driften af kirkens bygninger, der foruden selve kirken omfatter præstegården med tjenestelige lokaler samt medarbejderhuset, der ligger på kirkegården. Selve kirkegårdsdriften hører også med, ligesom personaleansvaret for graver, medhjælper, kirkesanger og organist.

De ikke materielle opgaver er f. eks. PR og support omkring gudstjenesten samt andre kirkelige og kulturelle aktiviteter, der overvejende henvender sig til lokalsamfundet. Herom samarbejdes med lokalforeningerne.

Der er altid opgaver i gang eller på vej. Det er interessant at være en del af et team, der med hver sin opgave i et loyalt samarbejde, også med præsten, får det til at køre.

Mød op til valgaftenen, bidrag til debatten, foreslå kandidater, stil eventuelt selv op som kandidat til rådet – flere fra det nuværende råd ønsker at genopstille – og STEM.
Folkekirkemedlemmer, der tilhører sognet, har stemmeret.

Det handler om at give gode rammer for og styrke kirkens liv og vækst.

Valgbestyrelsen