Afsked med pastor John Andersen

Søndag den 30. april kl. 10  holder vi afskedsgudstjeneste med pastor John Andersen, der har betjent sognet siden august 22, senest udelukkende med konfirmandundervisningen og  de to konfirmationer. Mange tak! Sognepræst Jeppe Sørensen  vil denne dag forestå liturgien, og John Andersen vil prædike. Efterfølgende vil vi i våbenhuset over en kop  kirkekaffe  hilse på John Andersen og sige ham tak for, at han i de første seks måneder af perioden påtog  sig det fulde ansvar  for at løse alle  kirkelige opgaver i Tingsted sogn, hvilket skete på bedste vis  og i tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og menighedsrådet.

Stor tak   –  også på vegne af medarbejderne  og sognet.

Menighedsrådet