25 år i Folkekirkens regi

Graver Ole Olsen har i denne måned været ansat i Folkekirken i 25 år, startende i Nr. Alslev og siden 2008 som graver ved Tingsted kirke.

Fredag den 13. maj, St. Bededag, vil menighedsrådet, som en påskønnelse af Oles indsats, umiddelbart efter gudstjenesten markere Oles jubilæum i våbenhuset.

Menighedsrådet