Høstgudstjeneste 2020

Den traditionelle auktion med egne høstvarer er også Coronaramt! Det betyder at vi i år må ‘nøjes’ med gudstjenesten i kirken (og altergang med 9 personer pr bord), og det betyder at indsamlingen til Tingsted Kirkes SOS-barn, Sina i Cambodja, må foregå uden den traditionelle – og meget fornøjelige – høstauktion 😢 Derfor: VIGTIGT at…