Ungdomskor

Ungdomskoret består at piger fra 4. klasse. Her synger vi et bredt repertoire af sange og salmer, også på engelsk. Pigerne lærer at holde en overstemme, vi arbejder med klang og fornuftig stemmebrug.

Der indgår basal nodelære og i starten af korprøven synger ungdomskoret sammen med børnekoret, hvorefter de arbejder videre alene på deres eget repertoire.

Tingsted Kirkes ungdomskor øver på onsdage 16.00-16.45 på Nordbyskolen. Koret ledes af organist og korleder Lene Langballe.