Sognepræsten

Christina Rygaard Kristiansen født 1966, gift med cand.mag. Erik Kristiansen 1989

Exam. art. i sammenlignende semitisk filologi, Københavns universitet 1991
Cand. teol., Københavns universitet 1995

Ordineret 27.9.96 i Odense domkirke.

Fungerende sognepræst (kirkebogsførende) Lindelse-Tryggelev-Fodslette pastorat, Fyns stift 17.9.96-27.2.97

Sognepræst (kirkebogsørende) Tingsted pastorat, Lolland-Falsters stift 1.3.97