Velkommen

Gudstjenester

Præsten

Kirkens personale

Kirkens historie
- Præster
- Inventar
- Døbefont
- Alter
- Prædikestol

Kalkmalerier

Dåb

Konfirmation

Vielse

Skriftemål og sjælesorg

Begravelse og bisættelse

Fødselsanmeldelse

Navngivning og navneændring

Menighedsrådet

 

 

Tingsted kirke
Lolland-Falsters Stift


Prædikestolen

Den er udført af mesteren Jørgen Ringnis i 1633. Der findes flere prædikestole og andet krikeinventar fra han værksted i området, herunder i Kippinge, Eskilstrup, Nykøbing og Toreby.

I hovedfelterne ses de fire evangelister: Markus med løven, Johannes med ørnen, Matthæus med englen og Lukas med oksen. I tekstfelterne under evangelisterne står på latin skriftstederne: Markus 4.9, Johannes 1.29, Matthæus 11.28 og Lukas 3.8.

Lydhimlen prydes indvendigt af en due - helligånden, symbolet for "ordet". Ovenpå bærer små engle martreredskaberne fra korsfæstelsen: stige, kors og spyd. På frisefelterne på kanten af himlen står (på latin) skriftstedet Lukas 2.10.

Mellem englene findes de samme dekorationer som på altertavlen. Her prydes de af monogrammet C5, ikke for Christian 5., men for Christian 4.s søn "den udvalgte prins". Han holdt hof i Nykøbing, og havde for vane at anvende monogrammet C5, selvom han ikke var konge og aldrig blev det. Han døde desværre af druk i 1647, året før sin fader.


Teksten over prædikestolens dør

"Erlig Welbyrdig och strenge Ridder, Her Palle Rosenkrantz haffuer Bevilgit denne Prædicke stoel paa Kirckens bekostning. Anno 1633".

Over portalen er der malet et alliancevåben for Palle Rosenkrantz og Lisbeth Lunge.


Prædikestolens dør

Billedet viser Paulus, kendetegnet ved sværdet. Svarende til dette billede er på trappen billeder forestillende Johannes Døberen, Kristus og Moses. På bagsiden af døren er der afbildet en præst, som holder en bog. Han bærer samme præstekjole som anvendes i dag.

Døren er, som det øvrige inventar, meget arkitektonisk. Det er de samme ornamenter man genfinder på sandstenudsmykninger på renæssanceslotte som Kronborg og Frederiksborg. Topstykket er derimod svunget og gennemstukket - noget man ikke finder i sten. Stolperne er udført som søjler med halvædelsten i stærke metalfarver.

Båndslynget og tandstikkene genfindes på de nyeste af stolestaderne (fra 1635).
Hvornår er der gudstjeneste?

Musik og Koncerter
Se billeder af
vores børnekor

Kor
Nu også VOKSENKOR!

Kirkebrochure

Fra menighedsrådet

Redigeret 16.06.2017

Kirkenyt marts 2018

Redigeret 20.03.2018

www.tingstedkirke.dk
Redaktør: sognepræst Christina Rygaard Kristiansen (crkr km . dk)
©Erik Kristiansen, 2007 (cembalo mail . dk)
Indhold må frit benyttes, når blot kilden citeres