Velkommen

Gudstjenester

Præsten

Kirkens personale

Kirkens historie

Kalkmalerier

Dåb

Konfirmation

Vielse

Skriftemål og sjælesorg

Begravelse og bisættelse

Fødselsanmeldelse

Navngivning og navneændring

Menighedsrådet

 

 

Tingsted kirke
Lolland-Falsters Stift

Sidst ændret:
20.06.2017


Personale ved kirken

Sognepræst
Christina Rygaard Kristiansen
Tingsted præstegård
Tingbanken 27
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 43 90 42 - epost: crkr km.dk - Fridag mandag

Graver
Ole Olsen
Epost: graveren tingstedkirke.dk
træffes tirsdag-fredag i arbejdstiden på tlf: 21 62 78 72

Organist
Lene Langballe

Menighedsrådsformand
Ingelise Slente
Klodskovvej 7
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 43 93 06

Kirkeværge
Niels Erik Andersen
Gåbensevej 196
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 43 97 96

Kirkebilen
Har man brug for kirkebil, skal man henvende sig til sognepræsten.


Hvad laver de?

Sogenpræsten er ansvarlig for gudstjenester, dåb, vielser, bisættelser og begravelser, der foregår i sognets kirke. Desuden har sognepræsten mange samtaler, både som forberedelse til dåb, vielse og med de pårørende ved dødsfald, men der er også mange der søger præsten, for at få hjælp i forbindelse med personlige kriser eller for at blive udviklet som menneske. Tingsted sogn er på knap 3000 mennesker og stigende.

Præsten underviser også minikonfirmander (tilbud til børn i 3. klasse) og konfirmander (2 hold). Desuden har præsten kontorarbejde i forbindelse med navneændringer mv. Præsten afholder også arrangementer og deltager i udvikling af stiftet.

Graveren og gravermedhjælperen har ansvaret for pasning af kirkegården og gravstederne. Det er også graverens opgave at rengøre kirken og medvirke ved de kirkelige handlinger. Graveren fører også gravstedsprotokoller og hjælper folk med at vælge gravsted.

Organisten står for musikken i kirken og for at arrangere koncerter. Desuden leder organisten et pigekor, der medvirker ved gudstjenester ved højtiderne. Der er også en kirkesanger som synger med til gudstjenesterne.

Menighedsrådsformanden leder menighedsrådet som står for at udvikle sognet, vedligeholde bygninger og ansætte medarbejdere (undtagen præsten der er ansat i Kirkeministeriet). Menighedsrådsformanden vælges for et år ad gangen.

Kirkeværgen er medlem af menighedsrådet og fører tilsyn med kirken og gravstedsprotokollerne.
Hvornår er der gudstjeneste?

Musik og Koncerter
Se billeder af
vores børnekor

Kor
Nu også VOKSENKOR!

Kirkebrochure

Fra menighedsrådet

Redigeret 16.06.2017

Kirkenyt marts 2018

Redigeret 20.03.2018

www.tingstedkirke.dk
Redaktør: sognepræst Christina Rygaard Kristiansen (crkr km . dk)
©Erik Kristiansen, 2007 (cembalo mail . dk)
Indhold må frit benyttes, når blot kilden citeres