Tingsted kirke
 

Velkommen

Gudstjenester

Præsten

Kirkens personale

Kirkens historie

Kalkmalerier

Dåb

Konfirmation

Vielse

Skriftemål og sjælesorg

Begravelse og bisættelse

Fødselsanmeldelse

Navngivning og navneændring

Menighedsrådet

 

 

Tingsted kirke
Lolland-Falsters Stift

Sidst ændret:
2.02.2017


Tingsted sogns menighedsråd

Menighedsrådets email: 7577@sogn.dk

Formand
Ingelise Slente
Klodskovvej 7
Stubberup
4800 Nykøbing F

Kasserer
Steen Erik Henriksen
Nørrevang 1 A
Kraghave
4800 Nykøbing F

Næstformand
Anne-Marie Østerholm Skriver
Gåbensevej 304
Bruntofte
4863 Eskilstrup

Kontaktperson
Marianne Olsen
Pyntevænget 43
Stubberup
4800 Nykøbing F

Kirkeværge
Niels Erik Andersen
Gaabensevej 196
Kraghave
4800 Nykøbing F

Menigt medlem
Astrid Heidi Guldberg Johannessen
Gaabensevej 214
Kraghave
4800 Nykøbing F

Menigt medlem
Karen Lisbeth Hansen
Nykøbingvej 282
Nr Ørslev
4800 Nykøbing F

Suppleant
Erik Kjørup Andersen
Trættevejen 1
Tingsted
4800 Nykøbing F

Suppleant
Linda Morgan-Fisher
Stationsvej 53
Tingsted
4800 Nykøbing F

Andre oplysninger om sognet kan findes på www.sogn.dk.


Menighedsrådene

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark, og 99,9 % er medlem af Landsforeningen.

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen og består af 6-15 læge medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Kirkelig ledelse

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

* at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
* at være forvaltningsmyndighed
* at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
* at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
* at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menig­heds­råds­løftet, jf. menigheds­rådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

fra "Landsforeningen af Menighedsråd" www.menighedsraad.dk

Der er Menighedsrådsvalg 11. november 2008
Hvornår er der gudstjeneste?

Musik og Koncerter
Se billeder af
vores børnekor

Kor
Nu også VOKSENKOR!

Kirkebrochure

Fra menighedsrådet

Redigeret 16.06.2017

Kirkenyt marts 2018

Redigeret 20.03.2018

www.tingstedkirke.dk
Redaktør: sognepræst Christina Rygaard Kristiansen (crkr km . dk)
©Erik Kristiansen, 2007 (cembalo mail . dk)
Indhold må frit benyttes, når blot kilden citeres