Menighedsrådsmøder

Kommende møder – Tingsted præstegård

Vi har fastsat møde for menighedsrådet torsdag den 11. juni kl. 19 for endelig vedtagelse af budget 2021, der skal fremsendes senest den 15. juni.

På grund af afstandskravet er offentlig adgang begrænset. Dagsorden og referat lægges på kirkens hjemmeside.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra majmødet og denne dagsorden.
  2. Orienteringspunkter.
  3. Budgetbehandling/vedtagelse.
  4. Hvis tilbud på arbejder er indløbet, skal de drøftes med henblik på videre foranstaltning.
  5. Kirkekalkning. Provsten bad om at vi fik lavet et grundigt udbudsmateriale som det er sket i et lollandsk provsti. Jeg videresender det tilbud, der netop er kommet.
  6. Udarbekjdelse af nyt kirkegårdkort
  7. Indkøb af et stort opbevaringsskab
  8. Evt.

2020 – Referater

Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 28. maj 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 25. februar 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 16. januar 2020.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 26. november 2019.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 22. oktober 2019.
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 19. september 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 14. august 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 13. juni 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 7. maj 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 10. april 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 19. marts 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 26. februar 2019
Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 22. januar 2019.

Arkiv

Referater arkiv 2018
Referater arkiv 2017
Referater arkiv 2016
Referater arkiv 2015
Referater arkiv 2014
Referater arkiv 2013
Referater arkiv 2012