Kontakt

Konst. sognepræst, kbf.
Tom Friis
Nr. Ørslev Bygade 12
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 86 80 42 / 23 35 00 70 – epost: tfr   km.dk – Fridag fredag

Graver
Ole Olsen
Epost: graveren tingstedkirke.dk
træffes tirsdag-fredag i arbejdstiden på tlf: 21 62 78 72

Organist
Lene Langballe
Epost: organisten  tingstedkirke.dk

Menighedsrådsformand
Ingelise Slente
Klodskovvej 7
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 43 93 06

Kirkeværge
Niels Erik Andersen
Gåbensevej 196
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 43 97 96

Kirkebilen
Har man brug for kirkebil, skal man henvende sig til sognepræsten.