Kontakt

Sognepræst
Christina Rygaard Kristiansen
Tingsted præstegård
Tingbanken 27
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 43 90 42 – epost: crkr km.dk – Fridag mandag

Graver
Ole Olsen
Epost: graveren tingstedkirke.dk
træffes tirsdag-fredag i arbejdstiden på tlf: 21 62 78 72

Organist
Lene Langballe
Epost: organisten  tingstedkirke.dk

Menighedsrådsformand
Ingelise Slente
Klodskovvej 7
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 43 93 06

Kirkeværge
Niels Erik Andersen
Gåbensevej 196
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 43 97 96

Kirkebilen
Har man brug for kirkebil, skal man henvende sig til sognepræsten.