Kontakt præsten

Sognepræst
Christina Rygaard Kristiansen
Tingsted præstegård
Tingbanken 27
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 43 90 42 – epost: crkr km.dk – Fridag mandag