Velkommen

Gudstjenester

Præsten

Kirkens personale

Kirkens historie

Kalkmalerier
- Koret
- Skibets vestre hvælv
- Skibets østre hvælv

Dåb

Konfirmation

Vielse

Skriftemål og sjælesorg

Begravelse og bisættelse

Fødselsanmeldelse

Navngivning og navneændring

Menighedsrådet

 

 

Tingsted kirke
Lolland-Falsters Stift


De hellige trekonger

Scenen forestiller De hellige trekonger der ankommer med gaver. Maria er ikke fremstillet i stalden, men som himmeldronning, siddende på en trone og med krone på hovedet. Hun holder Kristus frem, så han kan modtage lovprisningerne. Den forreste konge er allerede stået af hesten - han holder omhyggeligt tømmerne under armen og har lagt sin krone på jorden.

De to efterfølgende konger er stadig til hest. Man kan se de er konger, dels på deres kroner, og dels på deres pelsforede kåber og de spidse sko, der var mode i 1400-tallet. På skoene bærer de gyldne sporer.

På tekstbåndene står deres navne: "Kaspar", "Melchior" og "Baltasar".

Til venstre under Jomfru Maria ses en enhjørning - symbolet på jomfrufødslen.

De hellige trekongers tilbedelse beskrives i Matthæus 2, 11-12


Barnemordet i Jerusalem og Sædekornsunderet

Det er formodentlig Herodes i civil til venstre, der siddende på sin trone, befaler barnemordet. I Fanefjord findes det samme motiv og jo af samme værksted, men her er det tydeligvis Herodes vist med krone og fornem kjortel. En ridder i kostbar panser samt en soldat dræber børnene, mens en ængstelig mor sidder med sit barn. Bemærk at barnet er svøbt, som det var brugt i tidligere tid.

Tekstbåndet siger "isti pro cristo mundo tolluntur ab illo" - "disse borttages fra denne verden i stedet for Kristus".

Til højre ses et yndet middelaldermotiv kaldet sædekornsunderet. Den hellige familie er på flugt og passerer en mark, hvor bonden sår. Da forfølgende soldater kommer, er kornet på mirakuløs vis modnet og bonden fortæller, at de eftersøgte passerede, da han såede. Soldaterne opgav da deres eftersøgning.

I tekstbåndet står "hic semen deponitur" - "her mejes sæden".

Fra omkring 1500 kendes en folkevise, der omhandler sædekornsunderet. Folkevisen er optegnet omkring år 1900 på Falster og muligvis inspireret af et kalkmaleri.

  Der gik en bonde på marken ud 
  og såede en ager til ende, 
  da Jonfru Maria kom gangende frem, 
  og hun havde Jesum ved hænde.

  "Og hør du gode bondemand, 
  hvad jeg dig nu vil tilsige: 
  du går nu hjem og henter din le 
  og mejer din ager tillige."

  Der kom fra Jerusalem et ridende bud, 
  [det mon Kong Herodes sende:] 
  "Så du ikk' en jomfru kom gangende frem 
  og havde et drengebarn ved hænde?"

  "Jo, da jeg gik og såed' min ager 
  og såed' min ager til ende, 
  da kom Maria gående frem, 
  og hun havde Jesum ved hænde."

  Den rytter han holdt og tænkte sig om: 
  "Hvad er det alt så længe siden." 
  Så vendte han hastig sin ganger igen, 
  til Jerusalem monne han ride.

  [retskrivningen er tilpasset moderne dansk]

Forneden til venstre ses en hjort, der jages af en hund. Hjorten er symbol på uskyld. Scenen symboliserer således det ondes jagt på det gode.

Barnemordet er beskrevet i Matthæus 2, 16-17


Sankt Ursula

Hun er afbildet nederst til højre på nordre kappe. Legenden om Sankt Ursula beretter at hun ledte 11000 jomfruer på pilgrimsrejse til Rom. På tilbagevejen blev hun dræbt af hunnernes pile i Köln. Beretningen kendes tilbage til 4-500 tallet og har været meget populær i middelalderen.

Hendes kendetegn er en pil. Hun bærer en krone, da hun var en engelsk prinsesse og hendes udslåede hår viser at hun er en jomfru - gifte kvinder bar altid hustrulin. Den første kvindelige lærerorden i den katolske kirke tog hende som forbillede og kaldtes "Ursulainderne". De blev stiftet for at styrke katolicismen og arbejde mod reformationen i 1535.


Flugten til Ægypten

Maria rider med Jesusbarnet og Josef trækker æslet. Josef er klædt som vandringsmand, med bredskygget hat, øldunk og vandrestav - akkurat som på fødselsscenen i korets vestre kappe, hvor han har gjort sig klar til flugten.

Flugten til Ægypten findes i Matthæus 2, 13-15


Jesu dåb

Motivet er Jesu dåb i jordanfloden. Johannes Døberen, til højre, er klædt i en prægtig kjortel og salver Jesus - han holder salvekrukken i venstre hånd. Til venstre holder en engel Jesu kjortel. På tekstbåndet står: "dum baptisdum xps baptisma sacratur" - det er en lettere fejlskrivning af bibilia pauperum, hvori der står "baptizatur" i stedet for "baptisdum. Betydningen er "ved at Kristus døbes, helliges dåben".

Jomfruen med tårnet til højre i billedet er Sankt Barbara. Hun var, efter traditionen, datter af en hedning, men konverterede til kristendommen. Hendes fader spærrede hende da inde i et tårn, og hun døde som martyr. Hun regnes som beskytter mod storm- og tordenvejr, og er brandmændenes helgen. Over hende står der "sancta barbara".

Nederst til venstre ses toppen et motiv, der forestiller den hængte Judas. Nederst til højre ses Sankt Ursula.

Jesu dåb er beskrevet i Matthæus 3, 13-17
Hvornår er der gudstjeneste?

Musik og Koncerter
Se billeder af
vores børnekor

Kor
Nu også VOKSENKOR!

Kirkebrochure

Fra menighedsrådet

Redigeret 16.06.2017

Kirkenyt marts 2018

Redigeret 20.03.2018

www.tingstedkirke.dk
Redaktør: sognepræst Christina Rygaard Kristiansen (crkr km . dk)
©Erik Kristiansen, 2007 (cembalo mail . dk)
Indhold må frit benyttes, når blot kilden citeres