Velkommen

Gudstjenester

Præsten

Kirkens personale

Kirkens historie

Kalkmalerier
- Koret
- Skibets vestre hvælv
- Skibets østre hvælv

Dåb

Konfirmation

Vielse

Skriftemål og sjælesorg

Begravelse og bisættelse

Fødselsanmeldelse

Navngivning og navneændring

Menighedsrådet

 

 

Tingsted kirke
Lolland-Falsters Stift
Kalkmalerierne

Kirken er mest kendt for sine kalkmalerier, der pryder alle hvælv i både skib og kor.

Download Tingsted kirkes kalkmalerier app fra Google Play Store - GRATIS. Med denne app kan du udforske alle 12 hvælvkappers kalkmalerier. Du kan zoome for at undersøge detaljer og du kan klikke på mennesker og ting på billederne for at få flere oplysninger. Billederne er i god kvalitet og app'en kan både bruges hjemme og på besøg i Tingsted kirke.
Gå på Google Play Store og søg efter Tingsted.

Kalkmalerierne er udført i 3 perioder, men bortset fra et våbenskjold er det kun fra den seneste periode de er bevarede.

De er udført af elmelundemesterens værksted, kaldet sådan fordi det først kendte eksemplar findes i Elmelunde kirke på Møn. De er udført omkring år 1500 og er i Tingsted først blevet overkalkede efter 1803 og afdækkede i 1887.

Billedvalget og fantasiblomsterne er typisk for elmelundemesteren og er hentet fra "fattigmands bibel" (Biblia Pauperum). Bevarede arbejder af elmelundemesteren findes også på Møn, i Elmelunde, Keldby og Fanefjord kirker, i Bogø kirke, samt på Falster i Nørre Alslev og Stubbekøbing kirker.

I hver hvælvkappe er der malet en hovedscene, i koret og skibets østre hvælv fra Jesu barndomshistorie - i skibets vestre hvælv fra det gamle testamente samt to af middelalderens elskede moraliserende billeder. Overalt er de hvide flader udfyldt med små blomster og dekorationer. I kappetoppene er der malet store fantasiblomster.

Man kan undre sig over, at Jesu barndomshistorie er fortalt, men ikke de centrale scener i kristendommen, som korsfæstelsen og opstandelsen. Det beror på, at kalkmalerierne formodentlig skal ses, som en del af den samlede udsmykning. Før reformationen har der været et krucifiks, typisk i korbuen, og der har været et sidealter for kirkens værnehelgen, Sankt Peder, til højre for korbuen. Til venstre for korbuen - der hvor degnestol og døbefont står idag, har der været et sidealter for Maria. Der kan have været flere sidealtre, også i form af kalkmalerier på væggene og i apsis.


Biblia Pauperum

Kalkmalerierne har formodentlig deres forbilleder i Biblia Pauperum, også kaldet "fattigmands bibel." Det er en vidt udbredt bibel fra senmiddelalderen, der fortæller bibelen i ord og billeder - nærmest som en tegneserie med tegninger og tekstbobler.

Sproget er latin og i midten på arket til højre kan vi se bebudelsen, hvor engelen kommer til Maria. Placeringen af figurene og tekstbåndene er de samme som på kalkmaleriet i koret.
Hvornår er der gudstjeneste?

Musik og Koncerter
Se billeder af
vores børnekor

Kor
Nu også VOKSENKOR!

Kirkebrochure

Fra menighedsrådet

Redigeret 16.06.2017

Kirkenyt marts 2018

Redigeret 20.03.2018

www.tingstedkirke.dk
Redaktør: sognepræst Christina Rygaard Kristiansen (crkr km . dk)
©Erik Kristiansen, 2007 (cembalo mail . dk)
Indhold må frit benyttes, når blot kilden citeres