Velkommen

Gudstjenester

Præsten

Kirkens personale

Kirkens historie
- Præster
- Inventar
- Døbefont
- Alter
- Prædikestol

Kalkmalerier

Dåb

Konfirmation

Vielse

Skriftemål og sjælesorg

Begravelse og bisættelse

Fødselsanmeldelse

Navngivning og navneændring

Menighedsrådet

 

 

Tingsted kirke
Lolland-Falsters Stift

Sidst ændret:
17.03.2011


Inventar

Tingsted kirke har et velbevaret renæssanceinventar. Kirkebænkene til venstre fra omkring år 1600, til højre fra 1635. Alter fra 1616 og prædikestol fra 1633. Kirken har været indrettet som herskabskirke med pulpiturer i begge sider (fra hhv. 1650 og 1714). Nordre pulpitur er flyttet til vestenden og er nu orgelpulpitur.

Da kirken blev bygget, har den taget sig meget anderledes ud indvendigt end idag. Der var fladt loft og kalkmalerier på væggene og i apsis. Der var ingen stolestader eller prædikestol, men murede bænke langs væggene. Døbefonten var placeret midtfor ved indgangene - mod nord har der været en kvindedør. Til højre og venstre for indgangen til koret har der været sidealtre, evt i murede nicher. Alteret var et muret alterbord (det står der stadig), måske med et krucifiks ovenpå.

Udsigten fra pulpituret kan ses på billedet nedenfor:

Over korbuen hænger et krucifiks fra begyndelsen af 1700-tallet.


 

Pengeblokken

Udført i 1717 af egetræ med en kraftig cylinderlås. Der er to steder penge kan gives, hhv. til kirken (vist med et billede af kirken set fra syd) og, adskilt med gitter, til de fattige (vist med en tigger med krykke).

På kanten står der: "Dene block er bekostet og opsat af kirke værgen Hans Lauritzen Brøker og hans Hustru Karn Peders datter 1717".


Pulpituret og stolestaderne

Pulpituret er fra lige før 1600, stolestaderne i nordsiden fra 1600 og stolestaderne i sydsiden fra 1635. Pulpituret har tidligere været herskabsgalleri i nordsiden og blev opsat 1650. Der er stadig rester af en af de bærende søjler. Der har også været et pulpitur i sydsiden (1714), men det er nu forsvundet. Ved siden af døbefonten findes også en degnestol fra omkring 1600. Der har også været et korgitter, men det blev nedtaget i 1844.

Stolestaderne har formodentlig været laseret røde oprindeligt. I barokken er de blevet ådret som egetræ (dvs malet så de lignede egetræ). Midt i 1700-tallet har de haft røde spir, så de matchede dåbshimlen. Midt i 1800-tallet blev de malet mørkegrå og i 1960'erne lysegrå. Den nuværende bemaling er fra 1998, da forrige lag allerede skallede af.

Felterne på pulpituret er nyligt blevet afdækkede (1998) og viser de tolv disciple samt Jesus og Paulus.


Orglet

Allerede i 1741 har der eksisteret et orgel i kirken, da der omtales en orgelmester.
Det forrige orgel var på 8 stemmer og bygget i 1870 af A. C. Zachariasen.

Det nuværende orgel er bygget af Carsten Lund, Birkerød 1985.

Det har følgende disposition: (klik på knappen for at høre registret - mp3-format ca. 25Kb)

Hovedværk (I)
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Mixtur III

Positiv (II)
Rørfløjte 8'
Gemshorn 4'
Cornet III

Pedal
Subbas 16'

Koblinger: II-I, II-P, I-P. Tremulant

Stemt uligesvævende efter Kirnberger

Hør forskellige registerkombinationer:
Gedakt 8'+oktav 4'
Principal 8'+oktav 4'
Principal 8'+oktav 4'+oktav 2'
Principal 8'+oktav 4'+oktav 2'+mixtur
Gemshorn 4'+cornet
Rørfløjte 8'+cornet III
Rørfløjte 8'+gemshorn 4'
Tutti
Hvornår er der gudstjeneste?

Musik og Koncerter
Se billeder af
vores børnekor

Kor
Nu også VOKSENKOR!

Kirkebrochure

Fra menighedsrådet

Redigeret 16.06.2017

Kirkenyt marts 2018

Redigeret 20.03.2018

www.tingstedkirke.dk
Redaktør: sognepræst Christina Rygaard Kristiansen (crkr km . dk)
©Erik Kristiansen, 2007 (cembalo mail . dk)
Indhold må frit benyttes, når blot kilden citeres