At være præst for Tingsted sogn

Som præst for Tingsted sogn har jeg det privilegium, at jeg kan bruge mine dage og år på det jeg allerhelst vil, nemlig at forkynde evangeliet. Det at få lov til at tale om Guds nærvær i allehånde livssammenhæng og ved mange forskellige lejligheder er en gave som jeg aldrig holder op med at glæde mig over. Hvad enten det er i sorg eller glæde, i kirken eller andet steds, i grupper eller sammen med hin enkelte, så er det dybt meningsfyldt at gå vejen sammen med andre under mottoet: at der ikke findes nogen situationer som vi mennesker kan bringe os selv eller hinanden i, som Gud ikke er Gud for.

At være præst er at leve med Gud i stadig forundring og glæde over at evangeliet taler med samme kraft og relevans til os mennesker i vores tid som i kristendommens første tider. Men at være præst er også en evig udfordring til igen og igen at nyformulere sin forkyndelse i fuld bevidsthed om, at kun forkyndelse som brænder igennem kan gøre en forskel. Derfor er det nødvendigt at sørge for en god balance i præstelivet mellem den offentlige forkyndelse i kirken og andre steder, undervisning af børn og unge samt studiekreds for voksne, samtaler med den eller de enkelte og så fordybelsen i teologien.

At være præst er mange ting, men først og fremmest er det at føle sig kaldet af Gud til at tjene den menighed,der har valgt mig til deres præst.

Ønsker man at kontakte mig kan man enten ringe på 54 43 90 42 (brug endelig telefonsvareren hvis jeg ikke er der). Eller send en mail til crkr km.dk.