Velkommen

Gudstjenester

Præsten

Kirkens personale

Kirkens historie
- Præster
- Inventar
- Døbefont
- Alter
- Prædikestol

Kalkmalerier

Dåb

Konfirmation

Vielse

Skriftemål og sjælesorg

Begravelse og bisættelse

Fødselsanmeldelse

Navngivning og navneændring

Menighedsrådet

 

 

Tingsted kirke
Lolland-Falsters Stift

Sidst ændret:
27.02.2007


Alteret og altertavlen

Selve alterbordet er et romansk muret alterbord. Præsterne har dermed stået foran dette alterbord og holdt gudstjeneste i 800 år. På forsiden er der i 1635 opsat et panel med malede billeder af tre kvindeskikkelser. Det er udført af dronning Sophies hofmaler Antonius Clement. Her ses troen med kors og kalk, håbet med anker samt kærligheden med fire buttede børn.

Altertavlen er i højrenæssance fra 1616 i en typisk arkitektonisk stil med æggestave, korintiske søjler, søjlebaser med beslagværk samt vinger og topstykke med spir. Midterfeltet er et senere (fra 1833) ret jævnt maleri af en maler i Nykøbing, forestillende Jesu sidste nadver. På topstykket ses dronning Sophies våbenskjold. Der er inskriptioner på vingerne og under midterstykket.

Alterstagerne er fra omkring 1675.


Altertavlens topstykke

Våbenskjoldet er enkedronning Sophies. Hun var Frederik 2.s dronning. Øverst ses hendes monogram, et kronet "S" med årstallet 1616. Efter Frederiks død i 1588, hvor Christian 4 blev konge, fik hun dele af Lolland og Falster som enkesæde. Hun boede på Nykøbing Slot, som i størrelse og udformning kan sammenlignes med Kronborg.

Dronning Sophie var overordentlig rig og har formodentlig finansieret flere af sin søns militære nederlag. Hendes hof var meget kulturelt anlagt og tiltrak flere store komponister fra udlandet. Hendes kronede våbenskjold er på altertavlen, da den er skænket af hende. Efter hendes død spredtes det meste af indboet, dog findes der idag på Rosenborg slot i København enkelte fine kunstgenstande, som har været knyttet til hendes og den udvalgte prins' hof, her i Nykøbing. Hendes slægtstavle kan ses i Klosterkirken i Nykøbing.

Våbenskjoldet viser i første felt et kronet sort tyrehoved i gult for Mecklenborg, hvor Sophie kom fra. Andet felt er en gylden grif på rødt (egentlig blåt) for Herskabet Rostock. Tredie felt er en arm med pufærme som rækker en ring for Herskabet Stargard. Fjerde felt er et andet kronet sort tyrehoved set fra siden(?) for Werle (Vendisk fyrstedømme). Hjerteskjoldet i midten er vandret delt af hvidt og rødt (ofte rødt og gult) for Schwerin. Hjerteskjoldet er placeret på et hvidt dannebrogskors.


Altertavlens venstre vinge

Teksten er De ti bud. Bemærk æggestaven omkring teksten. Beslagværket på vingen er stilmæssigt det samme som ses på renæssancebygninger i sandstensrelief. Her er det dog muligt at fremhæve rosetter og stiliserede halvædelstene med hhv. bladguld og metalblade dækket med et transparent lag rødt.


Altertavlens højre vinge

Teksten er nadverordene. Bemærk spirene på vingen. Disse genfindes også på altertavlens topstykke, samt på prædikestolen og stolestaderne fra 1635 - dvs. hele sydsidens stolestader.
Hvornår er der gudstjeneste?

Musik og Koncerter
Se billeder af
vores børnekor

Kor
Nu også VOKSENKOR!

Kirkebrochure

Fra menighedsrådet

Redigeret 16.06.2017

Kirkenyt marts 2018

Redigeret 20.03.2018

www.tingstedkirke.dk
Redaktør: sognepræst Christina Rygaard Kristiansen (crkr km . dk)
©Erik Kristiansen, 2007 (cembalo mail . dk)
Indhold må frit benyttes, når blot kilden citeres