Orienteringsmøde den 18. august kl. 19.00 i Nordbyskolen

Kom og hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde! Dagsorden  Velkomst ved menighedsrådet Valg af dirigent (der foreslås sognepræsten, NB! FØDT medlem af menighedsrådet) Orientering om arbejdet i forløbne funktionsperiode og om kommende opgaver Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg og debat. Seneste års regnskab og det kommende års budget. Orientering om datoer…